06 – 19 84 00 84 info@hartliefggz.nl

behandelingen

Psychosociale problemen

Problemen die zich voordoen in uw dagelijks bestaan die u belemmeren in uw psychische functioneren door hun impact, zijn psychosociale problemen.

Hierbij kunt u denken aan een echtscheiding, het overlijden van een dierbare, het hebben van financiële problemen, of geconfronteerd worden met ziekte. Zware levensgebeurtenissen die een dusdanige impact hebben, dat ze uw psychisch welbevinden verstoren en u uit uw evenwicht raakt.

Ondersteunende en inzichtgevende gesprekken kunnen dan helpend zijn om in zulke fases van het leven balans te krijgen.