06 – 19 84 00 84 info@hartliefggz.nl

Jochem hartlief – hartlief GGZ

Over mij

sinds 1992 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2009 runt Jochem Hartlief met veel enthousiasme het bureau “ Hartlief, geestelijke gezondheidszorg”. Dit bureau dankt zijn bestaan aan de intensieve samenwerking met ( vrijgevestigde) collega’s in de geestelijke gezondheidszorg.

De missie is om hoogwaardige, persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg aan te bieden bij (zich ontwikkelende) psychische en psychiatrische klachten en/of stoornissen. De intentie is om u te stimuleren uw eigen gezonde vermogens te mobiliseren tot herstel.

Zijn visie op gezondheid en ziekte is gebaseerd op een holistisch mensbeeld. Lichaam en geest werken nauw met elkaar samen in relatie tot (soms extreme) externe omstandigheden en gebeurtenissen. Symptomen en klachten verwijzen naar verstoring in deze samenwerking.

“ Therapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met situaties om te gaan.” 

Voor uw proces van herstel creëert hij graag de meest optimale condities. Hij houdt rekening met uw leefomgeving, uw werk en uw (misschien nog onbewuste)  talenten en vaardigheden.

Dankzij zijn generalistische opleiding en ruime ervaring kan hij putten uit een groot arsenaal aan verpleegkundige en therapeutische vaardigheden.

 

Jochem Hartlief

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Mocht u geïnteresseerd zijn om bij Jochem Hartlief in behandeling te komen,dan kunt u dat doen door gebruik te maken van het contact formulier of u kunt hem bellen.

De zorg verleend door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt door de zorgverzekering vergoed, als er sprake is van een samenwerkingsverband met een regiebehandelaar. Mede daarom werkt hij samen met regiebehandelaars. Een verwijzing van de huisarts is daarbij nodig.