Behandelingen

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar waarbij ik iets vertel over mijzelf, en u kunt aangeven waarvoor u bent gekomen. Ik zal u vragen stellen ter verduidelijking, vanwaar we in contact komen met elkaar.

U bepaalt gedurende dit proces waar uw noden en behoeften liggen, waarbij ik u zal helpen om deze te bespreken, en daar waar nodig te duiden.
Hierbij zijn vertrouwen, ontvankelijkheid, en wederkerigheid kernbegrippen, naast de door mij ingebrachte professionele houding ten aanzien - en kennis van- psychische en psychiatrische problematiek.

We maken na elk consult van ongeveer een uur een nieuwe afspraak waarbij het proces dat u doormaakt leidend is. De intensiteit, hoe vaak er een consult zal plaatsvinden, wordt in overleg met u besloten.