06 – 19 84 00 84 info@hartliefggz.nl

behandelingen & werkwijze

wie kan er bij Hartlief GGZ terecht

Mensen met diverse psychische klachten

 

Wie kan Hartlief GGZ niet helpen

Als er dermate ernstige ontregeling is met crisis en noodzaak tot 24 uurs-zorg (door suicidaliteit of agressie) kan hij u onvoldoende helpen, u kunt dan beter verwezen worden naar een GGZ instelling.

Psychiatrische stoornissen

Mogelijk bent u depressief, heeft u last van psychoses, of wordt uw leven bepaald door een verslaving. Als u lijdt aan een psychiatrische stoornis , dan beïnvloed dit over het algemeen in grote mate u dagelijkse bestaan.

Psychische klachten

Bij psychische klachten moet u denken aan (tijdelijk) verstoord psychisch functioneren waarvan u in uw dagelijkse leven ernstige hinder ondervindt.

Psychosociale klachten

Zware levensgebeurtenissen die een dusdanige impact hebben, dat ze uw psychisch welbevinden verstoren en u uit uw evenwicht raakt: een echtscheiding, het overlijden van een dierbare, het hebben van financiële problemen, of geconfronteerd worden …

behandelingen

Psychiatrische stoornissen

Als u lijdt aan een psychiatrische stoornis, dan beïnvloed dit over het algemeen in grote mate u dagelijkse bestaan.

U kunt last hebben van hevige somberheid, een depressie, of van hevige angsten, een angststoornis.

Ook kan er sprake zijn van het horen of zien van zaken die er in de realiteit niet zijn, hallucinaties.

Het voert te ver om alle psychiatrische stoornissen op te sommen, maar ze hebben allen gemeen dat ze een prominente verstoring vormen voor u dagelijks functioneren.

Gelukkig zijn er tegenwoordig goede therapie mogelijkheden om beter met deze stoornissen te kunnen leven. Zo zijn er onder andere inzicht gevende en gedragstherapieën , en zijn er medicijnen die klachten verminderend werken en kunnen bijdragen aan een dragelijker bestaan.

Aanmelden

Om aan te melden kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

Vragen?

bel: 06 – 19 84 00 84

Of mail: info@hartliefggz.nl

 

behandelingen

Psychische klachten

Bij psychische klachten moet u denken aan (tijdelijk) verstoord psychisch functioneren.
De klachten kunnen er nu voor de eerste keer zijn of ze zijn al vaker voorgekomen.

Ze maken dat u in uw dagelijks functioneren hinderlijk wordt belemmerd.

De klachten kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met een verminderde stemming, het hebben van angsten, achterdochtig zijn, slecht kunnen slapen, veel moeite hebben met concentreren of het hebben van een verstoord geheugen, een gebrek aan zelfvertrouwen hebben of een gebrek aan energie ervaren.

In de therapie zal er aandacht zijn voor de oorzaken van uw klachten, en zal er gekeken worden naar de wijze waarop u hiervan verlicht kan worden, waarbij er aandacht zal zijn voor u als persoon binnen uw leven.

Aanmelden

Om aan te melden kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

Vragen?

bel: 06 – 19 84 00 84

Of mail: info@hartliefggz.nl

 

behandelingen

Psychosociale problemen

Problemen die zich voordoen in uw dagelijks bestaan die u belemmeren in uw psychische functioneren door hun impact, zijn psychosociale problemen.

Hierbij kunt u denken aan een echtscheiding, het overlijden van een dierbare, het hebben van financiële problemen, of geconfronteerd worden met ziekte.

Zware levensgebeurtenissen die een dusdanige impact hebben, dat ze uw psychisch welbevinden verstoren en u uit uw evenwicht raakt.

Ondersteunende en inzichtgevende gesprekken kunnen dan helpend zijn om in zulke fases van het leven balans te krijgen.

Aanmelden

Om aan te melden kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier.

Vragen?

bel: 06 – 19 84 00 84

Of mail: info@hartliefggz.nl