06 – 19 84 00 84 info@hartliefggz.nl

Hartlief

Geestelijke Gezondheidszorg
aanmelden

Welkom

Vanuit het bureau Hartlief, Geestelijke Gezondheidszorg is Jochem Hartlief werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

Hartlief GGZ heeft als missie om hoogwaardige, persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg aan te bieden bij (zich ontwikkelende) psychische en psychiatrische klachten en/of stoornissen. Hierbij is het de intentie om u te stimuleren om uw eigen gezonde vermogens te mobiliseren tot herstel.

Mocht u geïnteresseerd zijn om bij hem in behandeling te komen, dan kunt u dat doen door gebruik te maken van het contact formulier of te bellen.

Actuele informatie

openingstijden en adressen vindt u op de locatie pagina:

verloop behandeling

In het eerste gesprek maakt hij kennis met u en bespreekt hij welke klachten u ervaart. Hierbij stelt hij u vragen ter verduidelijking, om u zo goed te begrijpen.

Na deze kennismaking en het in kaart brengen van de zaken waar u last van heeft , gaat hij samen met u deze bezien in relatie tot uw leven. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de relatie die uw huidige klachten hebben tot uw jeugd, over de wijze waarop u omgaat met zaken binnen uw leven tot nu toe, en wat uw persoonlijkheid structuur hier voor invloed op heeft.

Vertrouwen, veiligheid, ontvankelijkheid, interesse, vrij van oordelen en wederkerigheid zijn begrippen die belangrijk zijn in het gesprek.

Als therapeut brengt hij op een rustige, energieke, en begripvolle wijze zijn interesse in u tot uiting waarbij hij gebruik maakt van de kennis van psychische en psychiatrische problematiek die hij in de loop der jaren heeft opgedaan.

Hij maakt na elk consult van ongeveer een uur een nieuwe afspraak waarbij het proces dat u doormaakt leidend is. De intensiteit, hoe vaak er een consult zal plaatsvinden, wordt in overleg met u besloten.

kosten

De zorg verleend door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt door de zorgverzekering vergoed als er sprake is van een samenwerkingsverband met een regiebehandelaar. Mede daarom werkt hij samen met regiebehandelaars. Een verwijzing van de huisarts is daarbij nodig.

sinds 1992 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg

Jochem Hartlief (1971) is sinds 1992 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. Sinds 2009 runt hij met veel enthousiasme het bureau “ Hartlief, geestelijke gezondheidszorg”. Dit bureau dankt zijn bestaan aan de intensieve samenwerking met ( vrijgevestigde) collega’s in de geestelijke gezondheidszorg.

“ Therapie is het bewust maken van verborgen gedachten en gevoelens. Dat maakt het mogelijk om psychische problemen beter te begrijpen, te verwerken en op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met situaties om te gaan „

 

Voor uw proces van herstel creëert hij graag de meest optimale condities. Hij houdt rekening met uw leefomgeving, uw werk en uw (misschien nog onbewuste) talenten en vaardigheden.

Dankzij zijn generalistische opleiding en ruime ervaring kan Jochem putten uit een groot arsenaal aan verpleegkundige en therapeutische vaardigheden.

Jochem Hartlief

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige