Welkom op mijn site

Mijn naam is Jochem Hartlief (1971). Sinds 1992 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

Vanaf 2009 run ik met veel plezier mijn eigen Bureau: Hartlief, Geestelijke Gezondheidszorg.

Dit bureau bestaat door samen te werken met collega’s in de geestelijke gezondheidszorg, vanuit de onderstaande grondslag.

U staat als mens centraal.

Onze missie is om hoogwaardige, persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg aan te bieden bij (zich ontwikkelende) psychische en psychiatrische klachten en/of stoornissen. Mijn intentie is om u te stimuleren uw eigen gezonde vermogens te mobiliseren tot herstel.

Onze visie op gezondheid en ziekte is gebaseerd op een holistisch mensbeeld. Lichaam en geest werken nauw met elkaar samen in relatie tot (soms extreme) externe omstandigheden en gebeurtenissen. Symptomen en klachten verwijzen naar verstoring in deze samenwerking.

Onze roeping  is om onze werkwijze zorgvuldig af te stemmen op uw unieke en authentieke mogelijkheden als persoonlijkheid. Voor uw proces van herstel creëren wij graag de meest optimale condities. Wij houden rekening met uw leefomgeving, uw werk en uw (misschien nog onbewuste)  talenten en vaardigheden.

Dankzij mijn generalistische opleiding en ruime ervaring kan ik putten uit een groot arsenaal aan verpleegkundige en therapeutische vaardigheden.

Mocht u geïnteresseerd zijn om bij mij in behandeling te komen,dan kunt u dat doen door gebruik te maken van het contact formulier of u kunt mij bellen.

De zorg verleend door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt door de zorgverzekering vergoed als er sprake is van een samenwerkingsverband met een regiebehandelaar. Mede daarom werk ik samen met regiebehandelaars. Een verwijzing van de huisarts is daarbij nodig.

Volgende

Ervaringen

Vorige