06 – 19 84 00 84 info@hartliefggz.nl

behandelingen & werkwijze

wie kan er bij ons terecht

Mensen met diverse psychische klachten

Wie kunnen we niet helpen

Als er dermate ernstige ontregeling is met crisis en noodzaak tot 24 uurs-zorg (door suicidaliteit of agressie) kan ik u onvoldoende helpen, u kunt dan beter verwezen worden naar een GGZ instelling.

Werkwijze

In het eerste gesprek maakt u kennis met elkaar, en bespreekt u welke klachten u ervaart.

Na deze kennismaking en het in kaart brengen van uw klachten, gaat u samen met de therapeut de klachten in relatie tot uw leven analyseren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over de relatie die uw huidige klachten hebben tot uw jeugd, over de wijze waarop u omgaat met zaken binnen uw leven tot nu toe, en wat uw persoonlijkheid structuur hier voor invloed op heeft.

 

Hierbij zijn vertrouwen, veiligheid, ontvankelijkheid, vrij van oordelen en wederkerigheid kernbegrippen.

Jochem Hartlief brengt op een rustige energieke non conformistische wijze zijn interesse in u tot uiting waarbij hij gebruik maakt van de kennis van psychische en psychiatrische problematiek die hij in de loop der jaren heeft opgedaan.

Hij maakt na elk consult van ongeveer een uur een nieuwe afspraak waarbij het proces dat u doormaakt leidend is. De intensiteit, hoe vaak er een consult zal plaatsvinden, wordt in overleg met u besloten.