Kosten & vergoedingen

De behandeling die u krijgt in samenwerking met een regie behandelaar wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Hiervoor is het noodzakelijk dat u een verwijzing heeft van uw huisarts en u zich hierna aanmeld voor behandeling bij een van de regiebehandelaars waarmee ik samenwerk.

Als u thuiszorg wenst dan kunt u dat krijgen door dezelfde procedure te volgen als hierboven beschreven, want ik werk ook ambulant.

Ook werk ik als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij AmbuSPV Zorgbureau waarbij de zorg vergoed wordt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Als u hiervoor in aanmerking wilt komen verwijs ik u in eerste instantie naar de website www.ambuspv.nl. Daarop kunt u zien wat deze organisatie voor u kan betekenen.

Mocht u deze zorg wensen, dan dient u “een keukentafelgesprek” aan te vragen bij de gemeente van uw woonplaats, in de regio waar AmbuSPV zorgbureau werkzaam is. In dit “keukentafelgesprek” wordt uw zorgvraag geïnventariseerd en zal er een indicatie gesteld worden die hierbij passend is.

Vanuit de indicatie wordt een beschikking opgemaakt door de WMO consulent van de gemeente die de zorgvergoeding bij AmbuSPV zorgbureau mogelijk maakt.